مـحـیـا

دریچه ای به محیای اهل بیتی

مـحـیـا

دریچه ای به محیای اهل بیتی

مـحـیـا
آخرین مطالب
  • ۱۸ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۶:۲۱ راحتی

۳ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

این‌روزهابرای‌فهمیدن‌متن‌توافقنامه‌ی‌احتمالی،بیانات‌حضرت‌آقارورصدکنید؛

نظارت‌براماکن‌نظامی،بازجوییازدانشمندان‌هسته‌ای‌و...

خیلی‌برام‌سخته‌که‌آقارواینقدرنگران‌ببینم...

بی‌تعارف:

ننگ‌برملتی‌که‌برای«شکم»

حاضرن‌به‌خیلی‌چیزاپشت‌پابزنن..

+
العبد
۰۴ خرداد ۹۴ ، ۰۲:۳۶ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲ نظر


برای نمایش در سایز اصلی بر روی تصویر کلیک کنید


العبد
۰۴ خرداد ۹۴ ، ۰۲:۰۵ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

امیرمؤمنان،علیعلیه‌السلام

«من‌أحبّناأهل‌البیت،فلیستعدّللفقرِجلبابا!»

ترجمه:هرکس‌مااهل‌بیت‌رادوست‌دارد،

بایدفقررابه‌عنوان‌لباس‌رویین‌خودبپذیرد!

[خودش‌راآماده‌ی‌انواع‌محرومیت‌هاکند...]

نهج البلاغه

رونوشت:

1.بچه‌شیعه.

2.آقایون‌مذاکره‌کننده!

العبد
۰۴ خرداد ۹۴ ، ۰۱:۰۶ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۶ نظر