مـحـیـا

دریچه ای به محیای اهل بیتی

مـحـیـا

دریچه ای به محیای اهل بیتی

مـحـیـا
آخرین مطالب
  • ۱۸ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۶:۲۱ راحتی

۳ مطلب در بهمن ۱۳۹۳ ثبت شده است


دوباره‌شبِ‌جُمعِه؛

دوباره‌یــادِحَرَم...العبد
۰۲ بهمن ۹۳ ، ۱۲:۵۳ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲ نظر

ازسفارشاتلقمان‌به‌فرزندش:

ایفرزنـد!اگربهشترادوستداری،بدانکهخداوندطاعترادوستدارد؛

پسدوستبدار‌‌آنچهکهخدادوستدارد.تاآنچهراکهدوستداریبهتوعطاکند.

و‌‌اگر‌‌دوزخ‌‌را‌‌دوست‌‌نداری،بدان‌‌که‌‌پرودگار‌‌تو‌‌معصیت‌‌را‌‌دوست‌‌ندارد؛

پس‌‌دوست‌‌مدار‌‌آنچه‌‌را‌‌که‌‌خداوند‌‌دوست‌‌دارد،‌‌تا‌‌خداوند‌‌ترا‌‌

از‌‌آنچه‌‌دوست‌‌نداری‌‌نجات‌‌بخشد.‌‌


العبد
۰۲ بهمن ۹۳ ، ۱۲:۱۸ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

اگر اهل‌ محبت‌ باشیم، اهل بیت(ع) را درک خواهیم کرد. کسی که غیر از خودش را دوست ندارد، نمی‌تواند بفهمد امام(ع) چگونه کسی است. باید کمی از جنس امامان(ع) باشیم تا بتوانیم معرفت به مقام بلند و ارزشمندشان پیدا کنیم.


استادپناهیانحفظه‌الله


العبد
۰۲ بهمن ۹۳ ، ۰۰:۵۱ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر